Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Teke Yöresi Halk Kültürü
Uygulama ve Araştırma Merkezi
İstilalden İstikbale
 
     
 
ANA SAYFA GENEL BİLGİ YÖNETİM DANIŞMA KURULU YÖNETMELİKLER ETKİNLİKLER YAYINLAR MULTİMEDYA BASINDA İLETİŞİM
 
 
T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Yayınlar
  Antik Yazarlar Ve Modern Seyyahların Gözüyle Burdur Antik Kentleri-Ayça ÖZCAN
  Arkeolojik Verilerin Işığı Altında Burdur-Mehmet ÖZSAİT
  Bucak İlçesinde Oya- İnsan İlişkileri- Ayşegül KOYUNCU
  Burdur Ağıtlarının Bu Gelenek İçindeki Yeri-Aynur KOÇAK
  Burdur Çevresinde Halk Öyküleri Ve Masallar - Ahmet Ali BİLGEN
  Burdur Evlerinde Ve Müzelerinde Bulunan-Nuray GÜNDÜZALP
  Burdur Güllerinden Türk Çini Sanatına - Latife AKTAN
  Burdur Gülünden Elde Edilen Mamûller- Neslihan KOÇ KESKİN
  Burdur İl Sınırları İçerisinde Yapılmış Olan-H Ali EKİCİ
  Burdur İli Ağızlarında Kullanılan Bazı-Turgut TOK
  Burdur İli Geleneksel Dokumaları-Rengin OYMAN
  Burdur İli Türkü Ve Oyunlarının Halkbilimi Açısından- Hamit ÇİNE
  Burdur İlinde El Dokuması Halıcılık - Filiz Nurhan ÖLMEZ
  Burdur Konulu Yayın Ve Çalışmalarla İlgili Bir... Şengül KAZAN KIRÇIK
  Burdur Masallarında Kadın Ve Su- Asuman GÜNEŞ
  Burdur- Meslek Sizsiniz- M.Çağatay GÖKTAN
  Burdur Mutfak Kültüründe Mahallî Yemeklerin- Şevkiye KAZAN
  Burdur Müzesi'ndeki El Yazma Eserlerin Tanıtılması-Muammer GÖÇMEN
  Burdur Ve Yöresinin Dil Özellikleri-Metin KARAÖRS
  Burdur Yöresel Giysileri-Ayşe İŞBİLEN
  Burdur yöresel giysilerinin yarışabilirliği- Ayşe İŞBİLEN
  Burdur Yöresi Takı Kreasyonu- Yaaşar YAPICI NALCI
  Burdur Yöresinden Derlenen Mânilerin - Ali YAKICI
  Burdur'da Hayatın Çeşitli Safhaları İle İlgili Dinî- Şevkiye KAZAN
  Burdur'da Kabak Kemane Yapımcılığı -Tülin DEĞİRMENCİ
  Burdur'da Ölümle İlgili İnanışlar, Uygulamalar - Şevkiye KAZAN
  Burdur'da Türk Halk Müziği Derlemeleri- Salih URHAN
  Burdur'un Otantik Kıyafetleri- Ayşe İŞBİLEN- İzzet TEMEL
  Burdur'un Saz Ve Söz Ustaları-İSa KAYACAN
  Burdur'un Ve Divanların Gülü- Yavuz BAYRAM
  Burdur'un Ve Divanların Sevimli Konukları- Ömür CEYLAN
  Burdur'un Yeşilova İlçesi Işıklar Köyünün Mutfak Kültürü- Nermin IŞIK
  Eski Ve Yeni Konutların Karşılaştırılması - Feyza SEZGİN
  Fakir Baykurt Romanlarına Yansıyan - Hülya OKUYAN
  Fakir Baykurt Ve Türk Edebiyatındaki Konumu-Ahmet ÖZER
  Fakir Baykurt'un Özyaşam Öyküsünü Anlattığı-Semra EREN
  Geçmişten Günümüze Burdur Milletvekilleri Ve Burdur'a Yaptıkları Hizmetler- Bayram ÖZÇELİK
  Mevlevîlik Ve 16. Yüzyılda Burdur'da Yetişmiş İki Mevlevî Şair-Şener DEMİREL
  Müzik Kültürümüzde Teke Yöresi Burdur- Abdurrahman EKİNCİ-Abdil ACAR
  Müzik Kültürümüzde Teke Yöresi Burdur İki Telli- Abdurrahman EKİNCİ-Abdil ACAR
  Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığı Altında Burdur'daki Vakıf Hiz. M. Sadık AKDEMİR
  Osmanlı Mezar Taşları-Şevkiye KAZAN
  Teke Yöresinin Merkezi Burdur Halk Kültürü ile Müziğinden Esintiler - Gökay YILDIZ - Şevkiye KAZAN