KURULLAR
Onur Kurulu
Hasan KÜRKLÜ
Ali Orkun ERCENGİZ
Prof. Dr. Mustafa SAATCI
(Burdur Valisi)
(Burdur Belediye Başkanı)
(Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü)
Sempozyum Başkanı
Doç. Dr. Şevkiye KAZAN NAS (Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Şevkiye KAZAN NAS
Bahir ALTUNKAYA
İbrahim ŞİMŞEK
M. Ferit ÇELİKBAŞ
Yusuf KEYİK
Sedat ÖZ
Yılmaz BAŞAR
Osman KOÇIBAY
Doç. Dr. Fatma TOMUL
Doç. Dr. Nihat KARAER
Doç. Dr. Osman YILMAZ
Doç. Dr. Perihan ÜNÜVAR
Doç. Dr. Zeki NACAKCI
Yrd. Doç. Dr. Eray DÖKÜ
Yrd. Doç. Dr. Hatice KETEN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KILINÇ
Yrd. Doç. Dr. Şükrü ÖZÜDOĞRU
Yrd. Doç. Dr. Ülkü BAYHAN
Yrd. Doç. Dr. Yüksel KÖKSAL
Öğr. Gör. Şengül KAZAN KIRÇIK
Arş. Gör. Elif Süreyya KANYILMAZ
Arş. Gör. Yasemin Gül GEDİKOĞLU ÖZİLHAN
Okt. Hakan ACAR

(Burdur Vali Yrd.)
(İl Özel İdare Genel Sekreteri)
(Burdur Bld. Kültür İşleri Müdürü)
(Burdur Ticaret Odası Bşk.)
(Burdur Ticaret Odası Genel Sekreteri)
(Burdur Ticaret Borsası Bşk.)
(İl Halk Kütüphanesi-Tarihçi)
Bilim ve Danışma Kurulu
Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL
Prof. Dr. Alemdar YALÇIN
Prof. Dr. Ali GENCER
Prof. Dr. Ali YAKICI
Prof. Dr. Ayla Sevim EROL
Prof. Dr. Aynur KOÇAK
Prof. Dr. Azmi ÖZCAN
Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK
Prof. Dr. Fahri IŞIK
Prof. Dr. Gökay YILDIZ
Prof. Dr. Gültekin YILDIZ
Prof. Dr. Hüseyin BAL
Prof. Dr. İbrahim ATALAY
Prof. Dr. İlhan ERDEM
Prof. Dr. M.Zeki YILDIRIM
Prof. Dr. Mehmet GÜNAY
Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL
Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL
Prof. Dr. Menderes COŞKUN
Prof. Dr. Metin EKİCİ
Prof. Dr. Metin ÖZATA
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN
Prof. Dr. Mustafa SAATCI
Prof. Dr. Mustafa Muhtar KUTLU
Prof. Dr. Mümtaz NAZLI
Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ
Prof. Dr. Nermin ŞAMAN DOĞAN
Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ
Prof. Dr. Osman YILDIZ
Prof. Dr. Öcal OĞUZ
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Prof. Dr. Refik TURAN
Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM
Prof. Dr. Serpil ALTUNTEK
Prof. Dr. Şerafettin KARAKAYA
Prof. Dr. Zekeriya KARADAVUT
Prof. Dr. Zühal ÖZCAN
Doç. Dr. Alaattin CANBAY
Doç. Dr. Behset KARACA
Doç. Dr. Hakan ÜLPER
Doç. Dr. Halil Altay GÖDE
Doç. Dr. Hasan BAĞCI
Doç. Dr. Hasan ŞAHAN
Doç. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI
Doç. Dr. Murat KAYIKÇI
Doç. Dr. Osman YILMAZ
Doç. Dr. Özkan ELMAZ
Doç. Dr. Perihan ÜNÜVAR
Doç. Dr. Selahattin KANTEN
Doç. Dr. Süleyman SOLMAZ
Doç. Dr. Şevkiye KAZAN NAS
Doç. Dr. Zeki NACAKCI
Hamit ÇİNE
Sümer EZGÜ
Ferhat ERDEM
(Başkent Ü.)
(Gazi Ü. ve TÜBİKAM)
(Ankara Ü.)
(Gazi Ü.)
(Ankara Ü.)
(Yıldız Teknik Ü.)
(Bilecik Şeyh Edebali Ü.)
(Akdeniz Ü.)
(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
(Ankara Ü.)
(Süleyman Demirel Ü.)
(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
(Ankara Ü.)
(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
(Gazi Ü.)
(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
(Muğla Sıtkı Koçman Ü.)
(Süleyman Demirel Ü.)
(Ege Ü.)
(Gata Ü. Emekli Öğretim Üyesi)
(Pamukkale Ü.)
(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
(Ankara Ü.)
(Muğla Sıtkı Koçman Ü.)
(Muğla Sıtkı Koçman Ü.)
(Hacettepe Ü.)
(Necmettin Erbakan Ü.)
(Süleyman Demirel Ü.)
(Gazi Ü.)
(Hacettepe Ü.)
(Gazi Ü.)
(Marmara Ü.)
(Süleyman Demirel Ü.)
(Akdeniz Ü.)
(Akdeniz Ü.)
(Atılım Ü.)
(Çanakkale 18 Mart Ü.)
(Süleyman Demirel Ü.)
(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
(Süleyman Demirel Ü.)
(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
(Akdeniz Ü.)
(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
(Pamukkale Ü.)
(Mehmet Akif Ersoy Ü.
(Mehmet Akif Ersoy Ü.)


(TRT)
Sempozyum Sekretaryası
Yrd. Doç. Dr. Ülkü BAYHAN
Öğr. Gör. Şengül KAZAN KIRÇIK
Öğr. Gör. Şule KARADAYI
Arş. Gör. Elif Süreyya KANYILMAZ
Arş. Gör. Yasemin Gül GEDİKOĞLU ÖZİLHAN
Okt. Hakan ACAR
KURULLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAMER)