KABUL EDİLEN BİLDİRİLER
NoAdı SoyadıBildiri Başlığı (Sözlü)
1 Abdullah SOYKAN
Recep EFE
İsa CÜREBAL
Süleyman SÖNMEZ
Fethiye ve Çevresinde Zeytinin Yetişmesinde İklimin Rolü
2 Ahmet Ali BİLGENOrhun Yazıtlarının Teke Yöresine Yansıması
3 Ahmet DAĞLIKültürel Mirasları Derleme ve Korumada Yeni Bir Fırsat: “Ekoturizm”
4 Alemdar YALÇINBudur’un Tarihi ve Kültürel Varlıklarının Derlenmesi ve Tanıtılması Süreçleri
5 Ali AKAR
Ceyhun SARI
Teke Yöresi Ağızlarında Kalıplaşmış Dil Birimleri
6 Ali DUYMAZFakir Baykurt'un Kerem ile Aslı'sı
7 Ali GENCERBilim ve Teknolojide Gelişmelerde Son On Yıla Bir Bakış: Teke Yöresi Perspektifinden
8 Ali İNANIR
Cihan BİÇER
Merve İNEL
Burdur İlinin Yardımcı Destinasyon Olarak İncelenmesi ve Destinasyon Yönetim Örgüt Modelinin Geliştirilmesi
9 Ali YAKICIManilerde Burdur ve Sosyokültürel Yapısı
10 Ali YAKICIBurdur’da Yayımlanan Bir Kültür Dergisi: Burak
11 Ali Osman YALKINTeke Yöresi Ağızlarında Görülen Eskicil Biçimler
12 Alparslan SANTURTeke Yöresi Bazı Hıdrellez Gelenekleri
13 Alper KEREM
Sertaç GÖRGÜLÜ
Serdar SALMAN
Burdur İli İçin Sonsuz Bir Enerji (Rüzgar Enerjisi) Çalışması
14 Arslan AKYOL
Serkan ÖZAY
TRT Repertuvarında Yer Alan Burdur Türkülerinin Müzikal ve Edebi Unsurlarının İncelenmesi
15 Arslan AKYOL
Serkan ÖZAY
Teke Bölgesi Geleneksel Çalgılarından Kabak Kemanenin Ülkemizdeki Eğitim Uygulamaları ve Bir Metot Önerisi
16 Aslı AVCI AKÇALITanıkların Gözünden “Karanlık Sokağı” Aydınlatan Enstitü: Aksu Köy Enstitüsü
17 Asuman ŞENELBurdur Alaca Dokumaları ve Geleneksel Kadın Giysilerinde Yer Alan Bitkisel Formlu ( Ağaç, Meyve, Çiçek) Süslemeler
18 Avşar YENGİN
Zeki NACAKCI
Burdur Halk Kültüründe Yaşayan Halk Ozanları
19 Aykut Asım AKBAŞ
Mustafa SAATCI
Antalya ve Burdur İllerinde Ekstansif Koşullarda Yetiştirilen Honamlı ve Kıl Keçisi Oğlaklarının Büyüme Özellikleri
20 Ayla Sevim EROL
Alper Yener YAVUZ
Düzgün TARKAN
Teke Yöresinde Yaşamış Bir Antik Dönem Toplumunun Antropolojik Analizi
21 Aylin ÖZCANDenizli Yöresinde Kocaoğlanlar Tepesi’ne Yerleşen Sarıkeçili Yörükleri’nde Dokumalar
22 Aynur Naz KOÇAK
Yasemin USTA DEMİRLİKAN
Mit-Rituel Dünyasında ‘Teke’
23 Aysen Sınav SOYSALDI
Bahar KOSİF
Teke (Burdur) Yörüklerinde Kolan Dokumalar
20 Aysen Sınav SOYSALDI
Songül ARAL
Burdur İli Kocaaliler Köyü Halılarının Teknik ve Desen Özellikleri
24 Ayşe DURGUN KAYGISIZ
Utku ONGUN
Bekir GÖVDERE
Burdur İli Turizm Potansiyeli ve Swot Analizi
25 Ayşe YILDIRIM
Bekir YİTİK
Sevil YILMAZ AYKUL
Ayşegül HAMAMCI
Fatıma TOKGÖZ
Teke Yöresinde Burdur ve Isparta Çevresinde Kullanılan El Dokuma Halı Türlerinin İncelenmesi
26 Ayşegül ÖZATA
Ö. Kamil ÖRÜCÜ
Atila GÜL
Tarihi Likya Yolunun Teke Yöresindeki Konumu ve Ekoturizm İle İlişkisi
27 Aziz KILINÇKara Koyun Türküsünün Öyküsü
28 Behset KARACAXV. ve XVI. Yüzyıllarda Ağlasun Kazası
29 Bilge Ayça POLAT
BECKS
Eski Kestel Gölü Çevresindeki Helenisik Dönem Yerleşimleri
30 Birol YILMAZAntikçağ'dan Günümüze Burdur Kütüphaneleri
31 Büşra CESUR
Seriyye REHİMBEYLİ
Atila GÜL
Teke Yöresi Yaşamında Ağacın Yeri ve Önemi
32 Cavidan ARI
Ş. Gülin BEYHAN
Kentsel Hafıza Öğelerinin Kentsel Turizm İçerisindeki Yeri: Burdur Örneği
33 Cem AYHAN
Halil Altay GÖDE
Isparta Köylerinde Halk Hekimliği Örnek Çalışma Çandır Köyü
34 Cemal BAYAKEğirdir’li Şeyh Mehmed Çelebi Divanı ve Yunus Emre Divanı’ndaki Ortak Motifler
35 Cevat Sipahi
Remzi BULUT
Romanov Irkı Koyunların Teke Yöresi Hayvancılığına Katkısı Olabilir Mi?
36 Cihan ÇAKMAKAntalya, Isparta ve Burdur Ağızlarında Görülen Arkaik Kelimeler
37 Didem Gülçin ErdemTeke Yöresi Halk Türkülerinde Jeokültürel Unsurlar
38 Elif Şebnem DEMİRCİTeke Yöresi’nde Yağmurla İlgili Bir Uygulama: “Yağma Geleneği”
39 Emine KİTİŞ ÇINAR
Caner KERİMOĞLU
Dinar Yöresi Mutfak Kültürü Üzerine
40 Ergün LAFLIAlanya Müzesi Roma Dönemi Stelleri
41 Ergün VERENTeke Yöresinde Pazar Duası Ritüeli
42 Esra USLU YARDIMCI
Kübra USLU
Teke Yöresi Geleneksel Halk Türkülerinin Değerler Bağlamında İncelenmesi
43 F. Arzu DEMİRELBurdur Fosil Lokaliteleri Yüzey Araştırması
44 F. Eray DÖKÜ
İsmail BAYTAK
Kabalis Bölgesi Uylupınar Yerleşimi ve Nekropolleri
45 Fahrettin TIZLAKBurdur’da Amerikan Misyoner Okulu Açılması ve Bu Konuda Yaşanan Gelişmeler
46 Fahri IŞIKMİLYAS
47 Faruk TEMEL
Mustafa Burak ÇELEBİ
Türkiye’de Çok Partili Siyasal Yaşama Geçiş Dönemi ve Basın “Burdur Yerel Gazeteleri Üzerine Bir İçerik İncelemesi”
48 Fatih ÇELİKYörük Kıl Çadırı İle Kırgız Boz Üyü
49 Fatih DEMİRBurdur’un Yeşilova İlçesinde Bir Selçuklu Ruh Hastalıkları Darü’ş-şifası: Onacak Veli Dede Zaviyesi ve Türbesi
50 Fatma AKKOYUNŞuhud’un 600 Yıllık Tekeli Misafiri –Hamza Seydi Sultan Türbesi-
51 Fatma ÇALIŞANDEMİR
Hülya Şahin BALTACI
Burdur’da Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteye Uyumu
52 Fatma Zehra BOLATTeke Yöresi Türkülerinde Kadın İmajı
53 Ferhat ERDEMTeke Yöresi Müzik Geleneğinde Dirmil Ekolü
54 Gültekin YıldızAlfabe İle Başlayan Yenilik ve Hayvancılıkta Burdur
55 Hacer Nurgül BEGİÇYalvaçlı Geleneksel Keçe Ustası “Gencer Kondal”
56 Halil Altay GÖDE
Hakan ACAR
Isparta ve Burdur Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi
57 Halis IŞIK
Alaattin CANBAY
Teke Yöresi Halk Müziklerinde Bektaşi, Tahtacı ve Alevilik Geleneği
58 Hamit ÇİNETeke Yöresi Halk Kültürünün Milli Kültür Açısından Değeri
59 Hasan AKIN
Ali TURAN
Hakan ACAR
Bucak Zeybeği-Burdur Halk Oyunlarındaki Yeri ve Önemi
60 Hasan BABACAN1840 Tarihli Nüfus Defterine Göre Burdur
61 Hasan BOZKURT
H.Seval KÖSE
Çok sesli Müziğimizde Teke Yöresi
62 Hasan KEBAPÇI Sürdürülebilir Turizm Kalkınması: Sagalassos Örneği
63 Hatice KETENTürk Resim Sanatı Tarihinde İsmail Altınok
64 Hediye Arzu GÖKÇE GÜNDÜZOĞLU
Aslı AVCI AKÇALI
Cumhuriyet Dönemi’nde Isparta Nüfusunun Sosyo-Ekonomik Yapısı
65 Himmet BÜKEBurdur Halkevi ve Ülker Dergisi
66 Himmet UÇBediüzzaman'ın Burdur'da Yazdığı Bir Eser: Nur'un İlk Kapısı
67 Himmet UÇTeke Sancağında Bir Asker , Şair , Romancı Nabizade Nazım Bey
68 Hüseyin METİNKremna Araştırmalarında Yeni Bulgular
69 Hüseyn MİRZƏYEVTeke Yarımadasının Türküleri
70 İbrahim ATALAYTeke Yarımadası’nın Genel, Coğrafi-Ekolojik Özellikleri
71 İbrahim ŞİMŞEKDeğişen, Gelişen Burdur
72 İshak KOCABIYIKDemiryolu Ulaşımı Açısından Burdur İlinin Önemi ve Değeri
73 İsmail BAYTAKKibyra Antik Kenti’nden Yeni Bir Buluntu: Görkemli ve Çok İşlevli Bir Havuz Yapısı
74 Kadir PEPETeke Yöresinde Yağlı Güreş Kültürü
75 Kadir PEPE
Hülya BAL
Burdur İli ve İlçe Belediyelerinin Spor Hizmetlerine ve Spora İlişkin Görüşlerinin Araştırılması
76 Kadir ŞEKERBurdur Basınının Burdur’un Ekonomik Meselelerine Bakışı (1950-1980)
77 Kamile ÇETİN
Halil Altay GÖDE
Divan Şiirinin ‘Gül Şiirleri’nde Geçiş Dönemi Folklor Malzemesi Olarak Gül
78 Kamile YILMAZTeke Yöresi’nde Toplumsal Cinsiyetçilik ve Kadına Yönelik Şiddet
79M. Zeki YILDIRIMTeke Yöresi Yaban Hayvanları
80 Mahinur Mina EKİNCİÖzay Gönlüm’ün “Ninenin Mektubu” Şiiri’nin Ontolojik Tahlil Metoduyla İncelenmesi
81 Mahmut BABACANAhmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Antalya
82Mahmut DAVULCUGünümüzde Antalya’da Demircilik: Folklorik Bir Yaklaşım
83 Mehmet ÇAVUŞOĞLUBurdur İlinin Sahip Olduğu Gastronomik Değerlerin Elektronik Tanıtımına Yönelik Bir Çalışma
84 Mehmet BEDELTeke Yöresinde Kullanılan Nefesli Çalgılar
85 Mehmet ERDEMTürk Halk Oyunlarının Sınıflandırılması Meselesi ve Teke Yöresi Halk Oyunları
86 Mehmet HARUN TOPAYBucak İlçesinin Fiziki Coğrafya Özellikleri
87 Mehmet KARAGÜL
Emrah ÖZEL
Uğur KARA
Türkiye’nin Küresel Rekabet Gücünün Arttırılmasında Teke Yöresi Ekonomisinin Rolü
88 Mehmet Metin KARAÖRSUluborlu’nun Terk Edilerek Kaybolan Şehri
89 Mehmet Naci ÖNAL
Aysun DURSUN
Teke Yöresinde Derlenen Bir Masalın Yerel ve Evrensel Bağlamı
90 Mehmet ÖZHANLILykia Mezar Mimarisinde Dikme Anıtlar
91 MEHMET SURUR ÇELEPİTeke Yöresi Efsanelerinin Yaratılma Estetiği
92 Mehmet YARDIMCIToplumsal İşlevleri Açısından Burdur Efsanelerinin Diğer Türk Efsaneleri İle Mukayesesi
93 Melih GÜNAYDIN
Esra DALKIRAN
Teke Yöresi Halk Müziğinde “Kadın”ın Sesi
94 Metanet Azizgizi ALİYEVATürk Milletinin Kaya Üstü Resmlerdeki Mühürü Teke
95 Metin EKİCİTeke Yöresi Yörükleri ve Kültüründe Keşkek
96 Minehanım TEKELİ (Nuriyeva)Güney Kafkas Coğrafiyasında Tekeliler
97Muhammed AVŞAR
Yaşar KALAFAT
Teke Yöresinde Salur Halk İnançlarında Karşılaştırmalı Mitolojik Mitoljik İzler
98 Muhittin EliaçıkBurdurî Halil Efendi’nin El-Mutavvel’e Yazdığı Talikat
99 Mustafa Ali UYSALXIX. Yüzyıl Sonlarında Burdur’da İdari Yapı
100 Mustafa ARSLANTeke Yöresinin Kültürel Kodları
101 Mustafa BİLGENSagalassos Masallarına Vladimir Propp’ça Yaklaşım
102 Mustafa DEMİRELKent Tanıtımında Belediye Web Sayfalarının Önemi: Burdur İl ve İlçe Belediyeleri Üzerine Bir Araştırma
103 Mustafa EKMEKCİBurdur Şehir Merkezindeki Depolu Çeşmeler
104 Mustafa ORALBucak ve Çevresinde Çetecilik ve Eşkiyalık Faaliyetleri
105 Mustafa TATCIBektaşî Dervîşi Bir Yörük Beyi: Kaygusuz Abdâl
106 Mustafa TOKATFığla Bardağı ve Yapımı.
107 Müge SATI19. Yüzyılın İkinci Yarısında Muğla/Merkez’deki Şehiriçi Hanları
108 Namık AÇIKGÖZIspartalı Seyrani’nin Yaşnamesinin Tahlili
109 Nazmi ALAN
Hasan BAĞCI
Burdur Ağzı’nda Akrabalık Adlarının Kullanımı Üzerine
110 Nazmi AVCIYörüklerde Kadın Olmak
111 Necat ÇETİNBaşbakanlık Cumhuriyet Arşivi Muhtelit Mübadele Komisyonu Mübadil Tasfiye Talepnamelerine Göre Antalya’ya İskân Edilen Mübadillerin Geldikleri Memleketleri Ve Antalya’da İskan Edildikleri İdari Birimler
112 Nermin ŞAMAN DOĞAN
Azize AKTAŞ YASA
Selçuklu Döneminde Burdur-Antalya Kervan Yolu Üzerine Yeni Görüşler
113 Nezih TATLICAN
Halil Altay GÖDE
Burdur Halk Çalgılarının Somut Olmayan Kültürel Miras Açısından Önemi ve Geleceğe Aktarılması Üzerine Bir Yaklaşım
114 Nihal CANTÜRK
Merve İNEL
Hüseyin ÇİÇEK
Örgütsel Bağlılık, Güven ve Kurumsallaşma Arasındaki İlişkinin Analizi: Batı Akdeniz Bölgesinde Bir Araştırma
115Nurbanu ÖZKARTAL
Merve Fatma ÖNEM
Naşit KILIÇASLAN
Ayşe Gül KAPLAN
Atila GÜL
Kültürel Peyzaj Bağlamında Burdur Yöresinin İrdelenmesi
116 Nurdan KESER
İskender DÖLEK
Teke Yöresi'nin Depremselliği ve Jeomorfolojisine Etkileri
117 Okan GÜMÜŞDOĞRAYANŞah Kulu İsyanında Teke Türkmenleri
118 Okay SÜTÇÜOĞLUTeke’den Tragedyaya, Köyden Komedyaya Temelde Yatan Türkçe Orijin Düşüncesi
119 Okay SÜTÇÜOĞLUTeke Yöresinde, Teke Postunda Türk Erginlenme Ritüeli (Pıngıdık)
120 Orhan ÇELTİKCİMilli Mücadele Dönemi Antalya ve Burdur’da İtalyan İşgali ve İşgalde İtalyanların Uyguladığı Psikolojik İşgal Politikası
121 Orhan YILMAZTeke Yöresinde Deve Güreşi Kültürü
122 Osman ARICANÜslûp Bilimi Açısından Teke Yöresi Türküleri
123 Osman KOÇIBAYTarihi Kaynaklara Göre Burdur’da Dokumacılık
124 Osman KOÇIBAYYerel Bir Dergi Örneği: Gül Dergisi (İnceleme – Fihrist)
125 Osman ÖZARSLANDefineciliğin Yarattığı Kültürel Tahribatın Sebepleri Boyutları Önlenebilirliği
126 Osman YILDIZTeke Yöresi ve Çevresi Ağızlarında Kullanılan Bir Zarf-Fiil Morfemi: {-Dxk} {Sıra} Üzerine
127 Osman YILMAZBurdur İli Ekonomisinin Yükselen İki Değeri :Süt Sığırcılığı ve Mermer Sektörü
128 Özcan AKDUFethiye’de Halk İnanışları, Adetler, Gelenekler, Görenekler
129Özge ARSLAN
Fırat YILDIRIM
Ümmî Sinân Divanı’nda Deyimlerin Kullanımı
130Özkan ELMAZ
Mustafa SAATCI
Özgecan KORKMAZ AĞAOĞLU
Batı Akdeniz Bölgesinde Keçi Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Yürütülen Islah Çalışmaları
131 Ralf BECKSGüneybatı Pisidia’da Yeni Bir Araştırma: Şeref Höyük ve Çevresi
132Raşit ACAR
A. Hüsrev EROĞLU
Tedarik Zinciri Yönetimi ve Gıda Sektöründeki İşletmelerin Tedarikçi İlişkileri
133N. Rengin OYMAN
Kemal ARSLAN
Emine ZENGİN
Teke Yöresi Kültürünü Derleme Projesi
134 S. Gökhan TİRYAKİElmalı Platosu’ndaki Arkeolojik Araştırmalar: Milyas Tarihsel Coğrafyası ve Yerleşim Kültürü Üzerine
135 Salih URHANTeke Yöresi Gurbet Havası
136 Sebine NİMETZADETeke Yöresi – Azerbaycan İl ve İlçeleri: Kültür Kontekstinde Okşarlık ve Farklılıklar
137 Seda ŞİMŞEK TOLACI
Ş. Gülin BEYHAN
Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikalarının Burdur Kentinde Oluşturduğu Yeni Yerleşim Alanları ve Konut Yapılarının Dönüşümü
138 Seda ŞİMŞEK TOLACI
Ş. Gülin BEYHAN
Burdur Geleneksel Türk Evi Sofa ve Oda Mekânlarında Donatı Elemanları
139Selami TURAN
İsmail ERCAN
Abdî-i Karahisârî Divanı’nda Mitolojik Şahıslar
140 Selim GÜNGÖRIsparta ve Burdur Türkülerinde Arkaik Unsurlar
141 Serhat Adem SOPKuş Gözlemciliği ve Turizm İlişkisi: Burdur Gölü Üzerine Bir Tartışma
142 Sertan ATASOYBurdur Kemer İlçesinde Ahşap Direkli İki Cami
143 Seyhan AKGÜL ÖZARSLANKıbyra’dan Ele Geçen Cam Eser Örnekleri
144 Sinan İSPENOĞLUEkomüzeyi Teke Yöresinde Düşünmek
145 Süleyman BULUTTeke Yarımadası’nda Arıcılık: Seren ve Çevre Duvarlı Arılıklar Işığında Antik Döneme Genel Bir Bakış
146 Süleyman SOLMAZÜmmi Sinan Divanında Aşk
147 Şerife Nihal ZEYBEKBurdur Türkülerinde Dinî Motifler
148 Şükriye ÖZBurdur ve Çevresinin Özellikleri ve Değişimini Etkileyen Faktörler; Meteorolojik ve Atmosferik Özellikler
149 Şükrü ÖZÜDOĞRULikya Bölgesi Gelir Kaynakları Hakkında Bilinenler
150 Talat DİNARTeke Yöresi Ağızlarında Şimdiki Zaman Ekleri
151 Tuncer GÜLENSOYBurdur ve Yöresi Ağızlarına Genel Bir Bakış
152 Turan AKKOYUNTeke Yöresinde Kuvâ-yı Millîye’nin Tasfiyesi Harekatı Üzerine Birkaç Not
153 Utku ONGUN
Bekir GÖVDERE
Ayşe DURGUN KAYGISIZ
Burdur İli Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Sorunları ve Çözüm Önerileri
154 Ümit KOZCAZİkinci Haçlı Seferi (1147-1148) Zamanında Teke Yöresi’nde Kullanılan Askerȋ Yol Sistemleri ve Siyasȋ Durum
155 Ümmügülsüm CANDEĞERTBMM Kayıtlarına Göre Atatürk Döneminde Teke Yöresi Milletvekilleri ve Faaliyetleri
156 Ümral DEVECİFethiye Türkülerinde duygusal Boyutu İle Kahır
157 Ünal DEMİRERKıbyra Kazılarında Bulunan İki Adet Duodecım Scrıpta Tablası
158 Vedat KARTALCIKBurdur Ağzında Şimdiki Zaman Ekleri ve Anadolu Ağızlarındaki Yeri
159 Veli Cem ÖZDEMİRKurtuluş Savaşı’nın Kadın Muhtarı: Dirmilli Ümmü Gülsüm Erkan
160 Yakup AÇAR
Caner BEKTAŞ
TRT Repertuarında Bulunan Teke Yöresine Ait Zeybekler Üzerine Bir İnceleme
161 Yasemin Gül GEDİKOĞLU ÖZİLHANİbrahim Zeki Burdurlunun Masallarında Şiddet Öğelerinin İncelenmesi
162 Yüksel KÖKSAL
Seval AKGÖZ
Burdur Halk Sağlığı Hizmetlerinin Farkındalık ve Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme
163Yüksel NADAROĞLU
Osman ŞİMŞEK
Burdur’da İklim Değişikliğinin Süt Üretimine Etkisi
164Zekeriya KARADAVUTTTV'deki 351.Numaralı Masalın Benzer ve Eş Metinleri Üzerine
165Zeki NACAKCI
M. Can ÇİFTÇİBAŞI
Gökhan ÖZDEMİR
Cumhuriyetten Günümüzde Burdur'da Halk Müziği Derlemeleri
166Zeynep Çiğdem ÇENGEL Anadoluda,Figürler ve Sembollere Yüklenen Anlamlar
167Zuhal KIRZIOĞLU
Derya CEYHAN
Ceylan Çağıl YETİŞ
Burdur İlindeki Çocukların Ağız-Diş Sağlığı Durumu ve Tedavi Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi
168Zülfikar BAYRAKTARKeramet Sahibi Şahıslarla İlgili Burdur Efsanelerinin Diğer Türk Efsaneleriyle Benzerlikleri
NoAdı SoyadıBildiri Başlığı (Poster)
169Emrah KOÇMehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin Burdur Esnafına Olan Ekonomik Etkisi
170Hakan ÜSTÜNERTürkiye Hayvancılığında Teke Yöresi Deseni
171Metin ÖZATAKuva-yi Milliye Kurulması Fikrinin Öncülerinden Burdur Askerlik Daire Başkanı Albay İsmail Hakkı ( Küçük)
172Osman KOÇIBAYFotoğraflarla 1948-1959 Yılları Arası Burdur Ortaokulu (Lisesi) Gezi ve Kampları
173Özgecan KORKMAZ AĞAOĞLU
Mustafa SAATCI
Bilal AKYÜZ
Özkan ELMAZ
Mehmet ÇOLAK
Burcu Menekşe BALKAN
Emel ZEYTÜNLÜ
Türkiye’nin Batı Akdeniz Bölgesi’nde Yetiştirilen Honamlı ve Kıl Keçisi Irklarında Melatonin Reseptör 1a Geni Rsaı Ve İnhibin Alfa-Subunit Geni Haeıı Polimorfizmlerinin Belirlenmesi
174 Sevgi BAYATBeylikler Dönemi ve Osmanlı Devleti Döneminde Teke Yöresi Halk Oyunları ve Yemek Kültürü
175 Şengül KAZAN KIRÇIKTeke Yöresi İle İlgili Tamamlanmış Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri İle İlgili Bibliyografya Denemesi
176 Şevkiye KAZAN NASTeke Yöresi Mutfak Kültüründe Burdur Yemekleri
177 Şükrü KUTTeke Yöresi & Burdur Yemek Kültürü ve Kaybetmekte Olduğumuz Gastronomi Değerlerimiz.
NoAdı SoyadıSergi
178Esengül BOYACIOĞLU İNALPULAT ve Ebru İşliği Teke Yöresinde Açan Damlalar
179Folklör Araştırmacıları VakfıBurdur, Merkez İlçe, Başmakçı Köyü "Köy Seyirlik Oyunları"
180 Girişimci Kadınlar DerneğiTeke Yöresi Geleneksel El Sanatları Sergisi
181 Ülkü BAYHANFotoğraflarla “Dünden Bugüne Burdur”
182 Yasemin ÖZTÜRKGöklerin Hakimi Kızıl Akbabanın Kavala Uzanan Öyküsü
183 Yaşar Yapıcı NALCIBurdur Yöresel Yazma Oyaları ve Takılarda Yaşayan Motifler
KABUL EDİLEN BİLDİRİLER
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAMER)