İLETİŞİM
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi İstiklal Yerleşkesi 15030 Burdur
Telefonlar: +90 (248)213 30 33, (248)213 40 58, (248)213 11 23
Belgegeçer: +90 (248)212 27 18
E-posta: tekesempozyumu@mehmetakif.edu.tr
tekesempozyumu@gmail.com
Web Sitesi: tamer.mehmetakif.edu.tr
İLETİŞİM
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAMER)