BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
Bildiri Kabul Şartları
Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 1 Aralık 2014'tür. Özetler, 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde 12 punto ve Türkçe olmak üzere Times New Roman yazı karakteriyle hazırlanmalıdır. Özetlerin altında en az 3, en fazla 5 anahtar sözcük verilmelidir. Bildirinin başlığı ve anahtar sözcükler özette ayrı ayrı belirtilmelidir.

Başvuru için bildiri özeti, başvuru sahibi tarafından tekesempozyumu@mehmetakif.edu.tr adresinden form doldurularak gönderilmelidir.

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 26 Ocak 2015 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli Word dosyası olarak tekesempozyumu @mehmetakif.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. 26 Ocak 2015 tarihine kadar tam metni gönderilmeyen bildiriler, sempozyum programından çıkarılacaktır.
Bildiri Tam Metni Yazım Kuralları
Metinde, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan veya diğer unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır. Başlık ve yazar adından sonra 300’er kelimelik 10 punto Türkçe özet yer almalıdır.

Metin harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 11 olmalıdır. Tablo, dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur. Çalışma Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı; alt, üst, sağ ve soldan 2,5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1,25 cm boşluk bırakılmalıdır.

Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı; girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk, sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır. Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Ergin 1972: 25) şeklinde; dipnot olarak gösterilecek ise “Yazar adı, soyadı, kitabın adı italik, makale ise tırnak içinde, yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası” sıralı biçimde verilmelidir. (Örneğin kitap: Reşid Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1979, s.100. Örneğin makale: Hasibe Mazıoğlu, Doğumunun 800. Yılı Dolayısıyla Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, C. XCIII, Sayı: 670, Ankara 2007, s. 619-629.)

Kullanılan kaynaklar, soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konulmalıdır. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir. Metinle doğrudan alakalı olmayan orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı, numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.
Poster Bildiri Genel Şekil
Posterler 90 cm (uzunluk) x 80 cm (en) boyutlarından büyük olmamalıdır. Posterin kenarlarında soldan, sağdan, alttan ve üstten 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazı boyutu 1 metre uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır. Posterdeki sözcüklerin büyüklüğü, en az 20 punto olmalıdır. Kaynaklar bölümünün karakter büyüklüğü, en az 16 punto olmalıdır. Posterdeki bölüm başlıklarının büyüklüğü en az 28 punto olmalıdır. Başlıklarda koyu renkli ve büyük harfler kullanılmalıdır.

Poster özellikle görsel bir sunum olduğundan, açıklamaların yalnızca metin olarak sunulması yerine fotoğraf, resim, harita gibi görseller kullanılarak katılımcıların dikkatini çekecek yöntemler seçilmelidir.
Posterin Ana Başlığı
Posterin ana başlığı, en az 48 punto olmalıdır. Başlıkta koyu renkli ve büyük harfler kullanılmalıdır. Yazar isimlerinin karakter büyüklüğü, en az 36 punto olmalıdır. Adres bölümündeki karakter büyüklüğü, en az 28 punto olmalıdır. Adres ve yazar isimlerini yazarken koyu renkli ve büyük harfler kullanılmalı, unvan ise kullanılmamalıdır.

Eğer yazar sayısı birden fazla ise yazarlar başlığı kısmında posteri sunacak yazarın adı ve soyadı altı çizili olarak belirtilmelidir. Posterin en alt kısmına başvuranın adı ve soyadı, e-posta adresi ve telefon numarası da eklenmelidir.
BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAMER)